۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
حضورارزيابان وزارت بهداشت در بيمارستان پيمانيه
حضورارزيابان وزارت بهداشت در بيمارستان پيمانيه
 
درراستاي آموزش و ايمني بيمارمركز آموزشي درماني بيمارستان پيمانيه توسط ارزيابان وزارت بهداشت اعزامي از كرمان آقايان دكتر شفيعي(متخصص نرولوژي)،دكتر هاشمي(متخصص بيهوشي) مورخ 1396/04/28 باحضور مسئولين آموزشي دانشگاه وبيمارستان وگروه هيئت علمي ومسئولين درماني اعتبار بخشي آموزشي صورت گرفت.
 ايمني بيمار دربيمارستان يك اولويت استراتژيك مي باشد ودر قالب برنامه عملياتي تفضيلي درحال اجراست
همسو و يكپارچه سازي عمليات مديريت خطر و گزارش دهي خطا و همچنين تشويق كاركنان به گزارش دهي خطا و شناسايي و ارزيابي و تحليل خطاها و به كارگيري درسهاي آموخته شده از خطا و درگير كردن مردم و جامعه و برقراري ارتباط مناسب در جامعه در زمينه ايمني بيمار ، از اهم وظايف بيمارستانها در اين زمينه مي باشد
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1396/05/03
تعداد بازدید:
34
منبع:
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal