۱۳۹۹ جمعه ۲۶ دي
آشنايي با دفتر پرستاري

پرستاري: حرفه اي است تخصصي با نقش هاي چندگانه و داراي وظايف عمومي و اختصاصي. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاري به بيماران و افراد نيازمند مراقبت، در طيف سلامت جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي است.

دفتر پرستاري:

مركز برنامه ريزي، سازماندهي كنترل و هماهنگي فعاليتهاي پرستاري است كه مسئوليت هماهنگي بخش درمان با ساير واحدها از قبيل پزشكي، پاراكلنيكي و ... را بر عهده دارد.

اداره واحد پرستاري بر عهده مدير خدمات پرستاري(مريم عدناني) مي باشد كه با تكيه بر رعايت منشور حقوقي مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بر شرح وظايف پرسنل پرستاري،هوشبري، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي به بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان مي پردازد

فرآينداساسي مديريت پرستاري عبارتند از:

* مديريت ارزشيابي (كنترل نظارت)

*مديريت آموزشي

*مديريت نيروي انساني

*مديريت برنامه ريزي

دفتر پرستاري از طريق سوپروايزران، براساس برنامه از پيش تدوين شده در جهت ارائه خدمات پرستاري با كيفيت، واحدهاي مختلف درماني را نظارت و نتايج را كتباً به واحدهاي مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه مي نمايد.

نيازهاي آموزشي كاركنان پرستاري براساس اين ارزيابي ها و همچنين از طريق نرم افزارهاي PDP تعيين و دوره هاي آموزشي مدون بصورت درون سازماني و برون سازماني جهت توانمند سازي كاركنان برنامه ريزي و اجرا مي گردد.

كليه پرسنل جديد الورود پرستاري در بدو ورود از طريق كلاسها و كارگاههاي آموزشي بصورت عمومي و تخصصي با مسئوليت و مقررات عمومي بيمارستان و پرستاري آشنا شده و در برنامه مدون آموزش القايي و آشنا سازي در بخش خود قرار مي گيرند.

دفتر پرستاري همواره آماده شنيدن نظرات، پيشنهادات، انتقادات و تجارب و راهنمايي هاي پرسنل سازمان مي باشد.

 
 دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf
تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
2641
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal