۱۳۹۹ جمعه ۲۶ دي
اهداف استراتژيك

 

Text Box: دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني جهرم مركز آموزشي درماني پيمانيه ـ بهبود كيفيت اهداف استراتژيك دفتر پرستاري

1

تدوين منشور اخلاقي سازمان به منظور ايجاد كارآيي و برخورد مشفقانه و مناسب با بيماران

2

بازنگري و اجراي خط مشي ها و اقدامات درماني مربوط به بيمارستان

3

محاسبه نيروي پرستاري مورد نياز، بكارگيري و تعيين صلاحيت حرفه اي و غير حرفه اي كادر پرستاري

4

محاسبه و چينش پرسنل در هر نوبت كاري متناسب با تعداد بيماران و حجم كار در بخش ها

5

برنامه ريزي و مديريت در بحران، مديريت خطر، ايمني، كنترل عفونت، بهداشت محيط، سلامت شغلي

6

ارزيابي نيازهاي آموزشي كليه كادر پرستاري

7

برنامه بهبود كيفيت سازمان و استانداردهاي مراقبتي از بيماران

8

ارزيابي عملكرد پرستاران و اثر بخش مراقبت هاي پرستاري

9

اجرا و پايش بهبود كيفيت و مداخلات اصلاحي با شاخص هاي عملكردي اختصاصي، فايل اندازه گيري و واقع بينانه و با زمانبندي مشخصي

10

ارزيابي عملكرد پرستاران و اثر بخشي مراقبت هاي پرستاري

 

اهم عملكرد دفتر پرستاري

1

تهيه چك ليست استاندارد براي كنترل بخش هاي مختلف 

2

برنامه ريزي و برگزاري كميته هاي بيمارستاني

3

برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت پرسنل

4

كنترل و بازبيني ترالي اورژانس در بخش ها و در صورت نقص و خرابي جايگزين كردن تجهيزات جديد

5

اجراء طرح رضايتمندي بيماران

6

تنظيم برنامه گروه احياء در سه شيفت شبانه روزي و نصب در محل مناسب

7

كنترل و نظارت بر تنظيم و تهيه كتابچه توجيهي براي آشناسازي پرسنل جديد الورود

8

برنامه ريزي براي برگزاري كلاس هاي آموزشي لازم در زمينه اجراي صحيح استانداردها و ساير تجهيزات تخصصي واحد مربوطه

9

كنترل نظارت در زمينه برخوردهاي تشويقي و تنبيهي از طريق ابلاغ نامه

10

كنترل پذيرش، انتقال و ارجاع بيماران درون و برون بيمارستاني

11

كنترل و اطمينان از وجود تجهيزات و وسايل مورد نظر براي ارائه مراقبت مناسب كاركنان، وسايل حفاظت فردي، وسايل مناسب جهت دفع وسايل نوك تيز، برانكارد با قابليت بالا و پايين (تنظيم ارتفاع) و داراي نرده محافظ

12

همفكري و همكاري در سرو سامان دادن به وضعيت اورژانس

13

تكثير و توزيع توصيه هاي كنترل عفونت به بخش ها با تناسب موضوع

14

تهيه و ارسال دستورالعمل ها و گايد لاين هاي پرستاري و استاندارد.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
1774
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal