۱۳۹۹ جمعه ۲۶ دي
قوانين ومقررات

پوشيدن فرم اعلام شده از طرف وزارتخانه به شرح زير مي باشد :

پوشش بانوان :

كارشناس و كاردان پرستاري : مانتو سفيد – شلوار و مقنعه سورمه اي – جوراب و كفش سفيد

بهيار : مانتو، شلوار، مقنعه، جوراب و كفش سفيد

پوشش آقايان :

كارشناس پرستاري : روپوش سفيد – شلوار سورمه اي – كفش مشكي

كاردان پرستاري : روپوش سفيد – شلوار سورمه اي – كفش سفيد

بهيار : روپوش، شلوار و كفش سفيد1- به منظور تحكيم و تثبيت ارزش هاي اسلامي و حفظ قداست محيط كار ، رعايت گفتار و رفتار بر اساس اخلاق اسلامي الزامي است.

2- استفاده از هرگونه زيورآلات و آرايش در محيط كار اكيدا ممنوع است.

3- ساعت كار در بيمارستان به شرح زير مي باشد:

در شيفت صبح ورود به بخش ساعت 7:00 و خروج از بخش ساعت 14 مي باشد.

در شيفت عصر ورود به بخش ساعت13:00 و خروج از بخش ساعت 20 مي باشد.

در شيفت شبورود به بخش ساعت 19:00و خروج از بخش ساعت 8 صبح روز بعد مي باشد.

4- محاسبه ارتقاء بهره وري بر اساس سابقه خدمتي + سختي محل خدمت و وضعيت نوبت كاري صورت مي گيرد.

(از 44 ساعت كم خواهد شد.)

5- پس از اعلام شروع به كار هر پرسنل جديد، از طرف دفتر پرستاري به واحد امور اداري جهت ثبت ورود و خروج پرسنل ،ارجاع داده مي شود.

6- در صورتي كه در شيفت صبح و عصر مشغول به كار هستيد غذاي شما رايگان مي باشد.

7- هر پرسنل موظف است سه روز قبل از مرخصي رفتن، درخواست مرخصي استحقاقي خود را به امضاء مسئول بخش و دفتر پرستاري برساند.

( به غير از مرخصي هاي اضطراري)

8-در صورت نياز به مرخصي ساعتي شما مي توانيد در يك شيفت از 3 ساعت مرخصي ساعتي و با نظر مسئول بخشو، وضعيت بخش استفاده نماييد.

كه به ازاي هر 7.5 ساعت مرخصي ساعتي شخصي يك روز از مرخصي استحقاقي شما كم خواهد شد. برگه مرخصي ساعتي بايد پس از امضاء مسئول بخش به امضاي مترون يا سوپروايزر وقت نيز رسانده شود.


9-در يك سال شما يك ماه مرخصي استحقاقي داريد. پرسنل رسمي،پيماني و طرحي تنها مي توانند در هر سال15 روزاز 30 روزمرخصي خود را ذخيره نمايند.

پرسنل شبه پيماني (قراردادي) بايد در طي سال از 30 روز مرخصي خوداستفاده نمايند.

10-در صورت استفاده از مرخصي استعلاجي ، بلافاصله بايد برگه استعلاجي به اطلاع دفتر پرستاري رسانده شود و پس از تأييد مترون يا سوپروايزر مي توانيد از استعلاجي خود استفاده نماييد.

11-شما مي توانيد جهت افتتاح حساب براي واريز حقوق و انجام امور مربوط به بيمه حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از تاريخ شروع به كار، به واحد حسابداري (دريافت، پرداخت) مراجعه نماييد. در غير اين صورت از ليست حقوق و بيمه خارج مي شويد.

12-جهت تشكيل پرونده بهداشتي به واحد كنترل عفونت مراجعه نماييد.

13-جهت آشنايي با مقررات بخش خواندن جزوه قوانين و مقررات بخش و زونكن هاي آموزشي ايمني بيمار و بهداشتمحيط الزامي است.

(جزوهها در هر بخش موجود مي باشد)

...

تاریخ :
1398/09/10
تعداد بازدید:
3735
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal