۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
فراخوان اعطاي گرنت به اعضاي هيات علمي
فراخوان اعطاي گرنت به اعضاي هيات علمي
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه به منظور ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي در سال 96 اعتبار ويژه پژوهشي (گرنت تحقيقاتي) به اعضاي هيات علمي اختصاص داده است. اعضاي محترم هيات علمي مي توانند درخواست گرنت تحقيقاتي خود را با رعايت دستورالعمل اعطاي گرنت حداكثر تا پايان آبان ماه به معاونت تحقيقات و فناوري ارسال نمايند.
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه به منظور ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي در سال 96 اعتبار ويژه پژوهشي (گرنت تحقيقاتي) به اعضاي هيات علمي اختصاص داده است. اعضاي محترم هيات علمي مي توانند درخواست گرنت تحقيقاتي خود را با رعايت دستورالعمل اعطاي گرنت حداكثر تا پايان آبان ماه به معاونت تحقيقات و فناوري ارسال نمايند.
شايان ذكراست كه اعضاي هيات علمي درخواست خود را در هر زمان كه به اين معاونت اعلام نمايند. در اولين فرصت بررسي خواهد شد.
طرح تحقيقاتي در قالب گرنت به تاييد و تصويب طرح در شوراهاي پژوهشي دانشگاه نياز ندارد ولي حتما بايد بعد از تصويب در شوراي تخصصي گرنت، به تاييد شوراي اخلاق دانشگاه برسد.با توجه به معيارهاي مندرج در اين آيين نامه، هزينه طرح تحقيقاتي به صورت 70 درصد در ابتدا، و 30 درصد پس از ارائه مقاله پرداخت مي گردد.
 
آيين نامه اعطاي گرنت تحقيقاتي
تاریخ:
1396/07/29
تعداد بازدید:
4512
منبع:
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal