۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
كد گذار پرونده

شرح وظايف كارشناس مدارك پزشكي (كدگذار پرونده پزشكي )

 

-      كدگذاري بيماريها ، اعمال جراحي ، علل خارجي بيماري و مرگ ومير پرونده هاي پزشكي بيماران بر اساس طبقه بندي بين المللي

-      تهيه ايندكس بيماريها ، اعمال جراحي ، اقدامات پزشكي ، علل خارجي بيماري و مرگ و مير به صورت دستي يا به صورت بازيابي الكترونيكي

-      تهيه وتنظيم آمار در مورد لزوم جهت مقامات بهداشتي و درماني كشور

-      همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه

-      بررسي و تحقيق در باره بهبود فرم هاي مدارك پزشكي ، خط ومشي ها ، روش هاي اجرايي و ساير فرآيندهاي واحد مدارك پزشكي

-       دستيابي به پرونده پزشكي بيماران با توجه به اقدامات درماني ، نوع بيماري ،جراحي خاص ، پزشك معالج و .....

-      ثبت كد هاي اختصاص داده شده به پرونده بيمار در برنامه هاي HIS

-      همكاري جهت بازيابي پرونده هاي منتخب جهت امور پژوهشي

-      شركت در كلاسهاي آموزشي و جلسات عمومي مدارك پزشكي

-      رعايت اصول اخلاق حرفه اي و حفظ اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي

-      نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي

-      پاسخگويي به مكاتبات

-      انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
941
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal