۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
متصدي آمار

شرح وظايف كارشناس مدارك پزشكي (متصدي  آمار )

 

-      جمع آوري آمار و فعاليت هر بخش و واحد اعم از سرپايي و بستر ي به صورت روزانه و ماهيانه

-      كنترل و تصحيح آمارهاي جمع آوري شده با استفاده از دفاتر پذيرش واحدها و گزارش بخشها و نرم افزار HIS  

-      تنظيم آمار هاي ماهينانه و سالانه بيمارستان

-      ثبت اطلاعات كليه بخشها در نرم افزار مربوطه و به روز رساني اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولين ذيربط

-      تكميل كليه فرمها ي مورد درخواست مراجع ذيصلاح و ارسال آنها

-      محاسبه و تجزيه و تحليل شاخص هاي آماري بيمارستان

-      تهيه نمودارها و جداول جهت گزارش دهي به مسئولين مربوطه

-      تكميل نرم افزارهاي آماري

-      پاسخگويي به نامه هاي ارسال شده از مراكز و سازمانها

-      تهيه نسخه پشتيبان و نگهداري داده هاي آماري

-      نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي

-      رعايت اصول اخلاق حرفه اي و حفظ اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي

-      شركت در كلاسهاي آموزشي و جلسات عمومي مدارك پزشكي

-      انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
915
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal