۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
مسئول واحد

شرح وظايف مسئول واحد مدارك پزشكي 

-      تهيه ،كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط

-      نظارت بر عملكرد مسئولين پذيرش ، بايگاني ، آمار و كدگذاري و مجموعه آنها

-      ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها

-      پيش بيني و برآورد مقدار مورد نياز براي مصارف بلند مدت فرم هاي مورد نياز مدارك پزشكي بيماران

-      تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق

-      ارائه گزارش مشكلات واحد  كمبود ها ( نقاط قوت و نقاط ضعف ) به مسئول مافوق

-      - پاسخگويي به مشكلات مراجعين به واحدهاي تحت سرپرستي از نحوه عملكرد و برخورد پرسنل

-      ابلاغ كليه دستورالعملهاي واصله از مدير مافوق به كليه مسئولين  و پرسنل واحدهاي تحت سرپرستي  خود جهت آگاه سازي پرسنل از مجموعه قوانين جديد

-      -  تنظيم بايگاني مستندات و سوابق مكاتبات اداري مرتبط

-      سازماندهي  نيروهاي انساني در كليه واحدهاي تحت سرپرستي

-      ارزيابي عملكرد كاركنان در واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظوراجراي سيستم تشويق و تنبيه و  ايجاد انگيزه

-      - نياز سنجي آموزشي پرسنل بخش مدارك پزشكي

-      - برگزاري منظم و مداوم جلسات كميته مدارك پزشكي و تنظيم صورت جلسات و پيگيري مصوبات آن

-      - پيگيري و پياده سازي جديد ترين تكنولوژي و فناوري در واحد مدارك پزشكي

-      پيگيري در جهت جذب نيروي انساني متخصص و بكارگيري نيروها در رديف هاي جذب شده اختصاصي

-      همكاري در زمينه انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي

-      رعايت اصول اخلاق حرفه اي

-      ايجاد هماهنگي بين كاركنان بخش مدارك پزشكي با ساير قسمت هاي بيمارستان

-      - انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق

-      نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي

-      - - شركت در كلاسهاي آموزشي  ،  جلسات عمومي مدارك پزشكي و كميته هاي بيمارستاني مرتبط

-      انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
888
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal