۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
ليست تلفن هاي بيمارستانبا سلام

ضمن آرزوی سلامتی برای کلیه بیماران گرامی،مرکز آموزشی درمانی پیمانیه جهت خدمت رسانی
به کلیه مراجعین محترم با شماره تلفنهای ضروری و صفحات مجازی بیمارستان شنهادات و انتقادات شما عزیزان میباشد.

دفتر مدیریت 54230085 داخلی 2221-2224

دفتر سوپروایزر بالینی 54230030 داخلی 2320

دفتر پرستاری 54230030 داخلی 2214

مرکز تلفن بیمارستان 14-54230010

رسیدگی به شکایات داخلی 2207

دفتر روابط عمومی داخلی 2214

ارتباط با مسئول وب سایت mkhodajoo30@gmail.com

صفحات رسمی بیمارستان در فضای مجازی:
اینستاگرام:peymanie.hp@
آپارات:peymanie.hp

لیست تلفن های داخلی بیمارستان

نام واحد

شماره

نام واحد

شماره

نام واحد

شماره

مرکز تلفن

9-200-201

تجهیزات پزشکی

2217

مدیریت

221-224

آزمایشگاه

240

الی244

جراحی1

2265-2266

مترون
روابط عمومی

2214

2390

آزمایشگاه پا تولوژی

245

جراحی2

2263

سونوگرافی

2246

آی سی یو1

280

جراحی3

2317

سی اس آر

2275

آی سی یو2

314

جراحی4

2250

سنگ شکن

2260

اتاق عمل

219-262 261-259

حاکمیت بالینی

2207

فیزیوتراپی

2254

انبار دارویی

202

خدمات

2285

کارشناس بهداشت محیط

2302

انبار وسا یل

287

دبیرخانه

2218

کارشناس تغذیه

2321

امور ساختمانی

220

درمانگاه

2234

بهبود کیفیت

2207

امور بیمه

206

داروخانه سرپایی

22213

کارشناسIT

22323

امور مالی

216

داروخانه بخش

22305

آشپزخانه

2283-2282

امو اداری

211

دفترEDO

2270

سی تی اسکن1

2291

اسکرین

257

داخلی1

2271-2272

سی تی اسکن2

2247

بایگانی

239

داخلی2

2269-2274

مددکاری اجتماعی

2306

ترخیص

203

رختشویخانه

2277

نماینده بیمه

2300

صندوق

236

ریکاوری

2256

نقلیه

2288

پذیرش

237-238

رادیو لوژی

2248

نگهبان سالن

2253

پزشک اسکرین

235

سوپروایزر بالینی

2208-2320

نگهبان اتفا قا ت

2251

پزشک اتفا قا ت

324

سوپروایزر اورژانس

2264

نگهبان درب اول

2290

تاسیسا ت

278-212

سوپروایزر کنترل عفونت

2286

نگهبان درب دوم

2289

تدارکا ت

284

سی سی یو1

2204-2205

بینایی سنجی

2229

تاکسی سرویس

258

سی سی یو2

2279

اتاق اکو

2223

کتابخانه

303

سوپروایزر آموزشی

2214
تاریخ :
1399/11/04
تعداد بازدید:
7746
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal