۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
سوپروایزر اتاق عمل
 

تصویر

معرفی

نام و نام خانوادگی: عباس قیومی

سمت: سوپر وایزر اتاق عمل

داخلی:2262

پست الکترونیک:

سوابق

سنوات خدمت: 21 سال
سوابق:
سوپروایزر اتاق عمل  از سال 93 تا کنون
سرپرستار اتاق عمل 82 تا کنون
ارزیاب بالین وزارت بهداشت
مربی دانشجویان اتاق عمل و بیهوشی از سال 83 تا کنون
کارشناس دفتر پرستاری معاونت درمان
کارشناس واحد فرآهم آوری پیوند اعضا

شرح وظایف

 
تاریخ :
1399/11/04
تعداد بازدید:
165
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal