۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
بيمه هاي طرف قرار داد

بيمه هاي طرف قرارداد

نوع بيمه

مدارك مورد نياز هنگام مراجعه به بيمارستان

بيمه تأمين اجتماعي

¯    اختياري

¯    اجباري

¯ مكمل(مستمري بگيراجباري)

 

كپي از صفحه اول دفترچه اعتبار دار + برگ دفترچه +فرم ارجاع
بيمه تامين اجتماعي اجباري فرم ارجاع نياز نمي باشد

 

بيمه خدمات درماني

¯   كارمندي

¯   ايرانيان

¯   ساير اقشار

¯   روستايي 

 

            

 

كپي صفحه اول دفترچه اعتبار دار+فرم ارجاع

 

¯   بيمه روستايي فرم ارجاع نياز نمي باشد

بيمه كميته امداد

نامه از كميته امداد

بيمه بانك ها شامل

¯    تجارت

¯    سپه   

¯    كشاورزي

¯   صادرات

 

ـ بيمه شركت ملي نفت (بازنشستگان)

ـ بيمه دانا

ـ بيمه صدا و سيما

ـ بيمه ايران

ـ بيمه شركت ملي نفت و صنعت

ـ بيمه مخابرات

ـ بيمه تصادفي (ماده 92)

ـ پادگان شهيد دستغيب

 -بيماران خاص معاونت
-مركز بهداشت
-زندان
-كميسارياي عالي پناهندگان
-مقاومت بسيج
-نامه رهبري
-بيمارستان مطهري

 

 

معرفي نامه از بيمه ايران الزامي است

نكته ها:


v      تمامي دفترچه هاي بيمه افراد بالاي دو سال بايستي عكس دار باشد.

v      بيمه هاي كميته امداد،تامين اجتماعي،خدمات درماني،ارتش در بيمارستان داراي كارشناس بيمه مي باشند.

v      در حال حاضر بيمارستان پيمانيه تنها با بيمه تكميلي ايران قرار داد دارد كه شامل خانواده هاي شهدا ، جانبازان و كاركنان 
       شاغل آموزش و پرورش  و غيره مي باشد.

v      كاركنان باز نشسته آموزش و پرورش بيمه تكميلي آتيه سازان دارند كه بيمارستان با اين بيمه قرارداد ندارد.

v      افرادي كه بيمه تامين اجتماعي دارند :

                 جهت دختران بالاي 18 سال فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه الزامي است.

                پسران بالاي 18 سال گواهي تحصيلي مورد نياز مي باشد.

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
4087
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal