۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
اساسنامه

 

باسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

اساسنامه مركز تحقيقات بيماري هاي غير واگير

 

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات "بيماريهاي غير واگير" كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود، براي تامين اهداف زير مورد موافقت قرار گرفت.

 

ماده 2- اهداف:

1-توسعه و بكارگيري دانش در زمينه بيماريهاي غيرواگير
2- توسعه مطالعات درباره بيماريهاي غيرواگير

3-ترغيب محققان به تحقيق درباره عوامل فوق الذكر

4- ترغيب محققان حوزه سلامت به توجه و تعامل با علوم انساني و اجتماعي

5- كاربردي كردن تحقيقات انجام شده در حوزه بيماري هاي غير واكير

6-همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي

7- تربيت نيروي انساني لازم و شايسته در جهت اهداف مركز

8- ارتقاء توانمنديهاي اعضاء نظام سلامت و سازمانهاي مرتبط در جهت برآوردن اهداف مركز

9-بستر سازي و افزايش كمي و كيفي پژوهش در حوزه بيماري هاي غير واگير

10-هدفمند كردن پژوهش در حوزه بيماري هاي غير واگير

11- بكارگيري و استفاده از نتايج پژوهشهاي حوزه بيماريهاي غيرواگير

12-افزايش جذب منابع

ماده 3- اركان مركز عبارتند از :
الف : شورايعالي
ب : رئيس مركز

ماده 4- اعضاء شورايعالي مركز عبارتند از :
1- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بههداشتي درماني جهرم
2- معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
3- معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
4- رئيس مركز
5- سه نفر از اعضاء هيات علمي با پيشنهاد رئيس مركز و تاييد رئيس دانشگاه

ماده 5- وظايف شورايعالي مركز بشرح زير مي باشد:
1- تصويب خط مشي پژوهشي مركز
2- تصويب طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور و سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3- بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليتهاي مركز
4- بررسي و تصويب بودجه سالانه مركز در محدوده امتيازات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني
5- تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعملهاي اجرائي مركز تحقيقات

6- پيشنهاد ساختار سازمان و تشكيلات مركز
تبصره : مصوبات شورايعالي مركز بر اساس سياستها و خط مشي ها و هماهنگي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 6- رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهار سال يكبار منصوب ميگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظايف رئيس مركز:
رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي وظايف و امور محوله انجام ميدهد.

ماده 8- اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو بشرح زير است :
الف) اعضاء پيوسته : كه اعضاء هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.
ب) اعضاء وابسته : كه اعضاء هيات علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند.

ماده 9- منابع مالي مركز:
الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني
ب) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي
ج) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

اين اساسنامه در 9 ماده و يك تبصره تهيه شده است و در تاريخ 7 /12 /91 به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد. پس از تصويب و موافقت با راه اندازي مركز  از طرف معاونت تحقيقات و فناوري وزرات بهداشت قابل اجرا خواهد بود.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/01
تعداد بازدید:
17567
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal